Teknoloji & İnovasyon / Baycan Ar-Ge

     Endüstri 4.0 vizyonu ile geliştirdiğimiz tüm üretim sistemlerimiz insan gücüyle işlenmesi mümkün olmayan ölçülerde veri üretmeye devam etmektedir. 

     Yazılım ekibiyle sürekli geliştirilen soft ve hard sistemlerimiz bilgi üreten terminaller haline gelmektedir. Dijitalleşme ve dijital dönüşüm kavramlarıyla süreçlerin iyileştirilmesinde de ivme sağlayan fabrikamız veri yoğunluğu ile big data ve veri madenciliğinde de tecrübe sağlamıştır. Bilgiye dayalı rapor üretmek ve rapor içeriğinde veri kaynağı, detay veri ve özet/kümülatif raporlama mantığı ile kurumsal raporlarımız SPK rapor standartlarında oluşturulmaya devam etmektedir.

Akıllı Fabrika

     Baycan Elektrik’te ekipman etkinliklerini ölçümlediğimiz (OEE) üretim ve üretim destek hizmetlerini geliştirdikçe büyük ölçekli sürdürülebilir veri oluşturuyoruz. Yönetim raporlarının alt yapısını oluşturan bu verinin sağlığı, güvenliği ve hızlı erişimi yönünde yapılan iyileştirme çalışmalarımız sürekli olarak devam ediyor. Veri tabanı ve tablo bağlantıları sebebiyle büyük veri (big data) oluşturan fabrikamız her yönden veri madenciliği ile her analize detay ve anonim bilgi sunan ve alacağı aksiyonları buna göre belirleyen bir alt yapı geliştirmiştir.

Yetenek Yönetimi

     Baycan Elektrik’teki süreçlerimiz ihtiyaç analizi ile belirlenmektedir. Üst yönetimin stratejik planları doğrultusunda takip edilen departman hedefleri ve ihtiyaç duyulduğunda yapılan Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirilen süreçler çeşitli projeler ile somutlaştırılır. Bu projelerde ihtiyaç duyulan yetenek envanteri firma içerisinde aranır ve belirlenir. İlgili kabiliyetin dış kaynaklı olması durumunda bilgi transferi sağlayabilecek bir partner firma ile çalışılır.

     Kişisel gelişime ve sistem kabiliyetlerinin geliştirilmesinde öncülük sağlayan firmamız müşterilerine bu kazanımları verimlilik, maliyet azaltma çalıştayları, yüksek kalite ve sürdürülebilirlik projeleri olarak aktarır. Baycan Elektrik’te yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları sadece firmamızın değil müşterilerimizin de gelişmesine olanak sağlamaktadır.

     Güçlü iletişim, özgüven ve teknik bilgisi yüksek, proaktif ve etik mühendisler yetiştirmeye devam eden kuruluşumuz kurumsal vizyonunu ve köklü Baycan Elektrik kültürünü her geçen gün geliştirmeye devam etmektedir.