Teknoloji & İnovasyon / Proses Dizayn

Yüksek Kalite, Rekabet Edebilirlik, Esneklik, Zamanında Teslim…

   Yazılım, otomasyon ve yapay zekâ gibi birçok teknoloji ile çalışarak firmamıza özgün üretim hatları tasarlıyoruz. Ürüne özel ve sipariş miktarlarına göre tasarlanan hatlar, kullandığımız ERP sistemine, ürün güvenliği, test ve kalibrasyon ile konfigürasyon verilerini toplayan alt yapıları ile entegre ediyoruz. 

   Çalışan ergonomisine ve ürüne bağlı optimum çözüm sunan farklı tip ve boyutlarda üretim hatlarımız mevcuttur. Ek olarak yakın zamanda geliştirdiğimiz savunma ve havacılık tesisinde bu alana özgün ve üretimlerimizdeki yenilikçi yaklaşımımız ile sektörde tanınan ve tercih edilen bir partner olmayı hedefliyoruz.

   Havacılık ve Savunma sanayi üretimlerinde yatay zeminde bulunan, 1:1 ölçeğindeki teknik resim üstüne serilen şeffaf pleksiglas malzeme üzerine montaj aparatlarına ait delikler açılmaktadır. Bu uygulama teknik resmin okunabilirliği açısından sorun teşkil edebiliyor. Baycan Elektrik A.Ş. olarak ürettiğimiz ürünlerin resim formunu korumak adına kullandığımız pleksiglas üzerinde delik açtırmıyoruz. Bunun yerine montaj kılavuz ve aparatları için vantuz kullanıyoruz. Uyguladığımız bu teknik, resim ve uygulayıcı arasında temas olmaksızın 1:1 ölçeğinden yararlanmamızı sağlıyor. 

   Mühendis ekibimizin geliştirdiği bu katma değerli çalışmalar ile sektördeki rekabetçiliğimizi artırıyor ve müşterilerimizin beklentilerini yüksek kalitede ve zamanında karşılamaya devam ediyoruz.

 

Müşteri Özel İsteklerine Tam Yanıt

   Kablo donanım sektöründeki 55 yılı aşan tecrübemiz ve güçlü mühendis ekibimizin geliştirdiği sistemler sayesinde müşteri özel isteklerine tam yanıt veriyoruz. 

   Tasarladığımız panolu hat sistemlerinin test alt yapısı ürettiğimiz ürünlerin tümünün müşteriye teslim edilmeden önce doğrulanması ve kontrol edilmesini sağlıyor.  

   Ürettiğimiz ürünlerin tüm üretim aşamaları ve izlenilebilirlik kayıtlarını, ISO 27001 standardına göre 30 yıl saklamayı taahhüt ediyoruz. Ürünlerimizin test markalaması, ürün testi ve tüm konfigürasyon verileri ile sisteme kaydedilerek saklanmaktadır. 

   Tüm verilerimizi özel geliştirilmiş yedekleme şartlarıyla muhafaza ediyor ve gerektiğinde müşterilerimize en hızlı şekilde izlenebilirlik raporu sunuyoruz.

Geliştirilmiş Üretim Teknolojileri

   Panolu üretim hattı sistemlerimizi WorksFx yazılımımız ve PLC teknolojileri ile takip ediyoruz. Her aşaması kayıt altına alınan proses adımlarında tespit edilen tüm hata verileri otomatik olarak kaydedilmekle beraber uzman kalite ekibi ile elektronik ortamda tasniflenmektedir. 

   Oluşan hata verileri ile değerlendirilen HataBank (TM) raporları müşteri ürününü ve prosesimizi sürekli iyileştirmeye olanak sağlamaktadır. Bu verileri veri madenciliği yöntemleri ile farklı analizlerden geçirdikçe de WorksFx yazılımımızı da geliştirmekteyiz.

Ölçekli Üretim Hatları

   Tyco HarnWare programı ve 44’’ genişlikte sonsuz baskı kapasitemizle geliştirilen müşteri ürün şemaları ürünleri birebir ölçekle hatasız üretmemizi sağlıyor. AS9100 kapsamında geliştirdiğimiz ve ürüne özel olan “Definitive Work Plan” formumuzla HarnWare üzerinde çizilen üretim şablonuna tüm üretim verileri eklenmektedir. Üretim şablonu ve DWP formu birbirine yapısal olarak bağlı olduğundan tüm üretim süreçlerini bu formun üzerinde konfigürasyon verisi olarak takip edebiliyoruz. 

   DWP formları üretimin akışı için gerekli malzeme, personel, ekipman ve gerektiğinde KKD’larla birlikte sahaya indirilmektedir. DWP formu aynı zamanda ERP sisteminde de MPS (iş emri) ile takip edilmektedir. Tüm malzeme sarf bilgisi benzersiz seri no ile ürün kimliğine atanarak izlenebilirliği tamamlamaktadır.

   Tecrübeli mühendis ekibimiz ve IPC standartlarına uygun çalışma ortamımız ile müşteri özel isterlerine uygun üretimin sürdürülebilirliğini sağlamaktayız.