Teknoloji & İnovasyon / Endüstri 4.0

     İşletmemizdeki yazılım geliştirme ekibi tarafından geliştirilen, parçacık olarak devreye alınan birçok yan uygulama WorksFx çatısı altında birleştirilmiştir. ERP sistem tabanında tüm bölümlere hizmet sağlar hale getirilen program, otomasyon ürünlerinin tamamı ile çift yönlü iletişim halinde veri oluşturmaktadır. PLC kodlamayla birlikte sağlanan çözümlere her geçen gün yeni modüller eklenmektedir.

     Sistemimiz üretim takibinden, ERP sistemde MPS kapatmaya, konuşan kod sistemlerinin çözümlenmesinden personel eğitim planlamaya kadar bölümlerin ihtiyaçlarına ve kurumsal stratejik planlamasına uygun rapor üretebilmek için geliştirilmektedir.

     Üretim tesisimizde bulunan tüm cihazları MES teknoloji ile çalışan WorksFx yazılımına entegre ediyoruz. Makinelerimiz yapay zekâ kontrolünde iş paylaşımı ve ileri seviye bakım ve benzeri planlamalar için sinyalizasyon sağlamaktadır.

Kodlama

     Her biri kendi ihtiyaçlarımıza göre optimize edilmiş yazılımlardan oluşan KrimpSoft, GKKSoft, E-Sender gibi iş parçacıklarını bir araya getiren WorksFx mimarisi firmamız Bilişim Teknolojileri bölümünün geliştirdiği MES türevi uygulamadır.

     Kullanıcı kontrollü giriş ve işlem loglama kapasitif yönüyle Freedom-ERP sistemine tam entegrasyonla çalışmaktadır. ERP sisteminde veri bütünlüğü ve veri sağlığı konularında yapay zekâ kontrolleri de yapan WorksFx hemen her gün güncellenmektedir. Arka planda kullanıcıları rahatsız etmeden yapılan revizyonlarla esnek geçişlerle sürekli iyileştirmeler yönünde ilerliyoruz.

     WorksFx, firmamızda bulunan tüm PLC cihazlarla konuşabilen, ERP sisteminden veri sorgulayan ve kullanıcıya en güncel veriyi sunan, toplanan saha verisini en sağlıklı hale getirerek ERP sistem veri tabanına kaydeden firmamıza özel teknolojidir.

Yapay Zekâ

     WorksFx, Server platformunda geliştirilen modülü ile Freedom-ERP sistemine hizmet veren Oracle veri tabanını veri madenciliği yöntemiyle tarayarak kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu verileri raporlamaktadır.

     Sistemimizde veri tabanı analizi yaparak takip edilmek istenen veriyi sürekli tarayan sabit kod betikleri dışında veri girişi, veri okuma operasyonlarında ön sezgisel olarak tespit edilen verileri de öncül olarak haber verebilen bir teknoloji geliştirilmiştir.

     Mevcut verilerimize her geçen gün yenileri eklendikçe sistemimiz ile öğrenmekte ve öneriler geliştirmekteyiz. Örneğin izlenebilirlik firmamız için önem arz eden bir nitelik. Aynı seri numarası birden fazla kullanılamadığı gibi herhangi bir deneme girişiminde sistemi harekete geçirerek sistem kullanıcılarına da haber vermektedir.

Otomasyon

     Firma makine parkımıza yeni tip makine ve cihazlar eklediğimizde Endüstri 4.0 özelliklerinin bulunmasını tercih ediyoruz. Bu özellik WorksFx aracılığı ile yapay zekâ destekli olarak iş yüklemesi, tüm girdilerin izlenilebilirliği, kontrolü ve ERP sistemde MPS (iş emri) faaliyetlerinin tamamlanmasını sağlamaktadır.

     Mevcutta Endüstri 4.0 özelliği bulunmayan makineleri otomasyon aracılığı ile E-4.0 teknolojisine yükseltiyoruz. Elde edilen verimlilik ve raporlama performansı, bizi bu alanda yatırım yapmamız için teşvik etmekte. Sağlanan iyileştirmelerle kendisini çok kısa sürede geri kazandıran bu projeler ilgi alanlarımızı geliştirip, kurumsal bilgi birikimimizi güçlendirmektedir.

     Dijitalleşme ile birlikte veri girişi sağlayan operatörlerin yerine üretimi gerçekleştiren kişi yada makine otomatik veri sağladığından güncel durumu üretim girişlerinden sonra değil anlık olarak takip edebileceğimiz online sistemler geliştirmekteyiz.